Makaleler
Bir Halkla İlişkiler Firması İle Nasıl Çalışılır?

Halkla ilişkiler firmanızı seçtiniz ve artık çalışmaya başlıyorsunuz. Çalışmanızın sağlıklı biçimde yürüyebilmesi ve doğru hizmeti alabilmeniz için neler yapmalısınız?

Öncelikle, halkla ilişkilerin bir yönetim ve pazarlama fonksiyonu olduğu gerçeğini göz önüne alarak, çalışmaya başladığınız halkla ilişkiler firmasını tanımaya, hissetmeye çalışmalısınız, aynı şekilde halkla ilişkiler firmasının da sizi tanımasına izin vermelisiniz. Bunun başlıca nedeni, halkla ilişkiler firmasının iletişim programlarını uygularken kendilerini sizden biri olarak hissetme zorunluluğudur. Kurumunuzu, ürününüzü en az sizin kadar iyi tanımayan bir halkla ilişkiler firması nasıl bir pazarlama iletişimini doğru oturtabilir, kriz iletişiminizi yönetebilir?

Brief: Kurumunuzun vizyonunu, misyonunu tanımlayan, itibarınızı, ticari geçmişinizi, pazarlama ve satış hedeflerinizi, içinde bulunduğunuz pazarın tüm detaylarıyla ortaya konduğu bir brief’in halkla ilişkiler firması tarafından edinilmesine yardımcı olunuz. Çünkü danışman şirketiniz ancak her tür detaya sahip olduktan sonra sizi iş hedeflerinizi taşıyacak bir ‘Halkla ilişkiler planı’ hazırlayabilir. Brief’in özellikle, kurumunuzun halihazırda algılanma düzeyi, iş hedeflerinize ulaşmada ulaşmak istediğiniz kişi, kitle ve kurumların tanımı, iletmek istediğiniz mesajlar, iletişim kurmak istediğiniz kitlede oluşturmak istediğiniz algılama, başarınızın ölçümleme metodu ve en önemlisi ölçümlenebilir halkla ilişkiler hedeflerini tanımlamalısınız.

İş Hedefleri ve Pazarlama Hedefleri
Çalıştığınız halkla ilişkiler firması ile kurumunuzun iş hedeflerini paylaşmalısınız. Aynı şekilde, halkla ilişkilerin pazarlama hedeflerine ulaşmada en önemli araçlardan biri olduğu gerçeğiyle pazarlama hedeflerinizin hiçbir gizliliğe gerek görülmeden paylaşılması gerekir. İletişim planında yer alan her bir adım birebir kurumun iş hedefleriyle ve pazarlama hedefleriyle uyum içinde olmalıdır. Ancak bu şekilde harcadığınız her bir kuruşun sizi hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Strateji ve Plan
Hedeflerinizin, stratejinin, planın ve taktiklerin tek tek ayrılmasını sağlamalısınız. İletmek istediğiniz mesajın ne kadarının nerelerde çıkması gerektiğini, ne kadarının kitlelere ulaşacağını ve kitlelerin bu mesajların ne kadarının anlaşılması gerektiği ve ne kadarının hatırlanmasının hedeflendiğini tanımlamalısınız.

Önemli olan, hangi gazete ve dergide ne kadar göründüğünüz değil, iş hedefleriniz doğrultusunda eriştiğiniz kişi, kitle ve kurumlarda hedeflediğiniz algılamaya ulaşıp ulaşmadığınızdır.

Ölçümleme ve Değerlendirme
Hedeflerinize ulaşıyor musunuz? Doğru yolda mısınız? Hedeflediğiniz algılama düzeyine ulaştınız mı? Değilse, taktiklerinizi mi, stratejinizi mi, belki de hedeflerinizi mi değiştirmelisiniz.

Ölçümleme ve değerlendirme, doğru işletilebildiği vakit, bir halkla ilişkiler kampanyasının pusulası gibidir. Kurumunuzu ya da ürününüzü tehlikelerden uzak tutar, hedeflediğiniz limana girmenizi sağlar.

Bütün bu saydıklarımızın dışında birlikte olduğunuz halkla ilişkiler firmasının, beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını bilmeye ve buna göre kendisinin düzeltme şansına sahip olması gerekir. Aynı şekilde, onların da sizden beklentileri olabilir. Bunu, çalışma sürecinin çeşitli kademelerinde gerçekleştirebilirsiniz. Belirli periyodlarda halkla ilişkiler firmasının performans değerlendirmeleri ve gerçekleştirilen halkla ilişkiler aktiviteleri sonucunda bir performans değerlendirmesi yapılmalıdır. Burada amaç kurumunuzun halkla ilişkiler firmasından beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı ölçmek ve kendisini düzeltme imkanı sağlamaktır.

Ajansınızla mutabık kalacağınız bir performans değerlendirme formu, stratejik düşünce yeteneği, iletişim planının uygulanmasındaki başarı, kreatif düşünce, değişen koşullarda proaktif düşünce yeteneği, hizmet sunan ekibin yeterlilik düzeyi, iletişim planına uyum, haber imkanlarını değerlendirme düzeyi, pazarlama yeteneği, diğer pazarlama iletişimi disiplinlerinden sorumlu ekiplerle uyum, raporlama, bütçeleme gibi konulardan oluşabilir.

Kaynak: Meral Saçkan (MPR Halkla İlişkiler/www.hid.org.tr)


22/04/2005

Makale anasayfasına geri dön  Sayfayı Yazdır

Bu konuyla ilgili yapılmış yorum bulunmamaktadır.
 
Üye Ol