Makaleler
Nitelikli Eleman Açığı
Aslı ALTUNTAŞ
Sertrans Uluslararası Nakliyat İnsan Kaynakları Müdürü
Türkiye’de son yıllarda gelişme gösteren, coğrafi konum nedeniyle kritik öneme sahip bir sektör, lojistik. Önümüzdeki birkaç yıl içinde de hızla gelişmeye devam edecek. Nitelikli istihdam, en önemli sorunlardan biri. Kalifiye eleman açığının 50 bin civarında olduğu söylenen sektörde yetişmiş, tecrübeli eleman sirkülasyonu da fazla. Sertrans Uluslararası Nakliyat İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Altuntaş ile sektörün eleman ihtiyacını ve şirketin tüm çalışanlarına yönelik Özel Çaba Ödülü’nü konuştuk.

Lojistik sektöründe kalifiye eleman sıkıntısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye lokasyon olarak Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında bir aktarma merkezi durumunda. Bundan kaynaklanan avantajlı konumu ile lojistik üssü olarak tanımlanmakta. Bu da bize lojistik sektörünün hızlı gelişimiyle beraber rekabet ve istihdamın giderek artacağını gösteriyor. Şu an sektörde ağırlıklı olarak uluslararası taşımacılık tarafından çekirdekten yetişmiş, bilgi ve deneyimlerini sektöre yeni girenlere aktaran bir çalışan profili mevcut. Sektörün gelişmesi ile birlikte istihdamda da nitelikli insan profili, yani akademik bilgiye sahip, katma değer yaratan entelektüel sermaye arayışı başladı. Bu aşamada yaşadığımız en büyük sıkıntı; eğitimli, işin okulundan mezun olmuş aday sayısının az olması. Üniversitelerde lojistikle ilgili bölümler son yıllarda kuruldu. İlk mezunlarını geçtiğimiz yıllarda verdi. Bu nedenle sektörde eğitimli ve kalifiye personel anlamında hâlâ ciddi bir eksiklik var. Eğitimin yanısıra en gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, dinamik, takım çalışması ruhuna sahip ve inisiyatif kullanabilen personel istihdamında ciddi sorunlar yaşıyoruz. İstihdamı orta ve üst düzey yöneticilere doğru kaydırdığımız zaman sıkıntı çok daha fazlasıyla büyüyor.

Zamanla Çözülecek
Bugün Türk lojistik sektöründe yaklaşık 50.000 kişilik nitelikli eleman açığı olduğu biliniyor. Fakat sektörün ihtiyaç duyduğu bu elemanları yetiştirecek eğitim kurumu sayısı ne yazık ki oldukça sınırlı. Son iki üç yıldır lojistik eğitimi alan ve sektöre yönelen endüstri mühendisleri olmasına rağmen, sektörün yapısı gereği bu grubun, pratik tecrübelerini artırması için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor.

Son dönemde daha çok hangi alanlarda istihdam artışı var?
Satış, iş geliştirme ve lojistiğin mutfağı diye adlandırılan operasyon bölümlerine yoğun olarak yerleştirme yapıyoruz. Bunun yanısıra yetişmiş, tecrübeli elemanların şirketler arası sirkülasyonu da oldukça yüksek. Bu sirkülasyon yeni elemanların yetişmesi sürecine zarar veriyor.

Bir lojistikçi nasıl olmalı?
Rekabetin çok yoğun olduğu bir sektördeyiz. İnsana yatırım yapan ve çalışanına değer veren şirketlerin ön plana çıkacağı bir gerçek var. Gelişen rekabetçi ortamda fark yaratacak ve şirketimizi pazarda güçlü duruma getirecek en önemli rekabet aracının insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Gerçek bir lojistikçi olabilmek için bu işin özümsenmesi gerekiyor. Kişinin hizmet sektöründe olduğu ve müşterisini memnun edebileceği sürece var olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmaması gerekiyor. Bir lojistikçinin mesaisi sabah sekizde başlayıp akşam beşte bitmez. Mesai, müşterinin beklediği hizmet sonuçlanınca biter. Bu sebeple işe alımlarda oldukça ince eleyip sık dokuyor, hem aday hem de şirketimiz açısından doğru bir seçme yerleştirme yapmaya çalışıyoruz. Her kademedeki adaylar için aradığımız ortak özellikler müşteriye odaklanma, ekip içi işbirliği, sorumluluk alma, takipçilik ve yenilikçilik. Artık özgeçmiş ve iş görüşmesi yeterli değil. Şimdi yetkinlikler işe alımın en büyük parçası. En sağlıklısı bu olduğu için yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme uygulanıyor. Bunun yanısıra iş performansını belirleyecek kişilik özelliklerinin ölçümü için testler ve değerlendirme merkezleri de sıklıkla uygulanıyor.

Terminolojiyi Öğrenmek Kolay Değil
Sertrans İK Müdürü Aslı Altuntaş, üst düzey yöneticiler dahil, işe başlayan herkesin iki aylık oryantasyon eğitimine tabi tutulduğunu, sadece sektörün terminolojisini öğrenmenin bile çok uzun sürebildiğini söylüyor.

Özel Çaba Ödülü
E
leman sirkülasyon oranını en aza indirmek ve motivasyonu yüksek tutmak için İK departmanı olarak neler yapıyorsunuz?
İnsan Kaynağını sağlamak yerine günümüzde doğru ve etkin insan kaynağını sağlamak için işe alımlarda birçok yenilikler uygulanıyor. İnsan kaynakları uygulamalarının yanısıra mutlu çalışan-mutlu müşteri üçgeninde öncelikle iç müşterimizi dinlemek, kendi çalışanımızın fikir ve önerilerinden yararlanmak adına şirketimizde özel çaba sistemini kurduk.

Nasıl bir ödül bu? Kimlere ve neye göre veriliyor?
Tüm Sertrans çalışanlarının dahil olduğu bir sistem. İşin nasıl daha iyi yapılabileceği konusunda fikir üreten, sistem geliştiren, öneriler sunan, işletmeyi doğal afet, soygun ve başka bir şekilde büyük zarardan şahsi çabasıyla kurtarmış bulunan; çalışmaları, Sertrans'a bağlılıkları, yaratıcılıkları, iş ve iş arkadaşlarına uyumları, davranış, tutum ve yetenekleriyle fark yaratarak beğeni kazanan tüm çalışanlar için geçerli. Uygulamaya konulan öneriler çerçevesinde muhtelif değerlerdeki hediyeleri içeriyor.

Yöneticisi Kahve Yapıyor
Personelimiz açısından büyük destek gören bu sistemin etkili bir şekilde uygulanmasından tüm üst düzey yöneticiler sorumlu. Özel Çaba Ödülü, maddi değeri olan bir hediye olabilir. Ayrıca bir gün işe gelmemek, yöneticisinin muhtelif sürelerde kahve servisi yapması veya çalışanın işini üstlenmesi gibi eğlenceli ödüllerimiz de var.

Kaynak: www.yenibiris.com - Didem Tekin


10/07/2006

Makale anasayfasına geri dön  Sayfayı Yazdır

Bu konuyla ilgili yapılmış yorum bulunmamaktadır.
 
Üye Ol