Makaleler
Hayvancılık İşletmeleri Kontrol Altına Alınıyor

Kuş gribi hastalığı nedeniyle gündeme gelen, kanatlı işletmeleri ve diğer hayvancılık işletmelerinin kontrol altında tutulmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın "Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle 2004 tarihli Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikle hayvancılık işletmelerinin asgari teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun olarak kurulması, orta ve büyük ölçekli ekonomik hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması ve bu işletmelerin verimli çalışması, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının korunarak hayvansal gıda güvenliğini sağlanması amaçlanıyor.

Gerçek ve tüzel kişilere ait ticari ve zati ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerinin, çalışma ve denetleme esaslarını kapsayan yönetmelik, özel mevzuatla düzenleme getirilen gerçek ve tüzel kişilere ait kuluçhane ve damızlık kanatlı hayvan işletmeleriyle, deney hayvanları ve balık işletmelerini kapsamıyor.

İki İşletme Arasında En Az 1 Km Mesafe Olacak
*
Yönetmelik uyarınca, yeni kurulacak ticari amaçlı hayvancılık işletmeleri için öncelikle "yer seçim raporu" alınması zorunlu olacak. Bu amaçla ilgili evraklarla birlikte mülki idare amirliğine müracaat edilecek.

Tarım Bakanlığı tarafından daha önce çalışma izni verilmiş kuluçhane ve kanatlı damızlık işletmelerinin 1 kilometre yakınında kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için, yürürlükte bulunan kuluçhane ve damızlık işletmelerine çalışma izni verilmesi ile ilgili mevzuat gereği oluşturulan komisyondan da uygun olduğuna dair görüş alınacak.

*Mevzuat hükümleri doğrultusunda kurulacak ticari hayvancılık işletmesinin yeri, özelliği ve kapasitesi dikkate alınarak, komisyon tarafından "sağlık koruma bandı" mesafesi tespit edilecek.

*Sağlık koruma bandı için uygun mesafe tespitinde, hayvancılık işletmesinin çevre ve halk sağlığına yapacağı zararlı etkiler, kirletici unsurlar ve hayvan hastalıklarının yayılışını en aza indirecek hususlar dikkate alınacak.

*Hayvancılık işletmesinin kendi arazisi içerisinde diğer komşu arazilere ve karayoluna uygun uzaklıkta olması, komşu arazide başka bir hayvancılık işletmesinin bulunması durumunda ise arazide kurulacak hayvan barınağının önceden kurulu hayvan barınağından en uzak noktada olacak şekilde kurulması veya işletmelerin özelliğine ve kapasitesine göre işletme dışında uygun mesafe tespitinin yapılmasına dikkat edilecek.

Meskenlerden Uzak Olacaklar
Ticari amaçlı hayvancılık işletmesi kuracak olanlar uygun yer seçim raporunun düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kuruluş izni almak için mülki idare amirliğine müracaat edecekler.

Yeni kurulacak hayvan barınakları mesken altında veya üstünde kurulamayacak. Bu tip işletmeler için kuruluş izni verilmeyecek.

Hastalık nedeniyle Tarım Bakanlığı’nca belirlenerek illere bildirilen riskli sulak alanlar çevresindeki en az 1 kilometre mesafeli alanda kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyulan kümes hayvanları için kümes kurulmasına izin verilmeyecek. Ticari amaçlı kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanları gezdirmek isteyen işletmeler, gezinti yerlerinin etrafını ve devekuşu gezinti yerleri hariç diğer kümes hayvanlarının gezinti yerlerinin üstünü, yabani kuşlarla irtibatı kesilecek şekilde uygun malzemelerle örtecekler.

Çalışma İzni Neleri Kapsayacak?
Kuruluş izni alarak onaylı projelerine göre inşa edilmiş ticari amaçlı hayvancılık işletmesi için mülki idare amirliğinden çalışma izni alınacak.

İşletmelerde birikecek hayvan dışkıları ve benzeri atık maddeleri, uygun büyüklükte, çevresi beton duvarlar ile çevrili bir atık deposu tesis edilecek ve katı atıklar burada muhafaza edilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluş olan ticari amaçlı hayvancılık işletmelerinden kuruluş izni aranmayacak. Ancak bu işletmelerinin sahipleri gerekli evraklarla mülki idare amirliğine müracaat ederek çalışma izni alacaklar.

Çalışma izni alan tüm işletmeler ilgili mevzuat çerçevesinde asgari teknik ve hijyenik şartları sağlayacaklar ve hastalıklara karşı gerekli önlemi alacaklar.

Yönetmeliğe Uymayan İşletmenin Faaliyeti Durdurulacak
Hayvancılık işletmeleri gerekli durumlarda asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları, işletmelerde tutulması zorunlu kayıtlar, belgeler ve çalışma esnasında uyacakları hususlar yönünden denetlenecekler. Eksikliklerin giderilmesi için en fazla 6 ay süre verilecek.

Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen işletmeler önce uyarılacaklar.Hastalık, ölüm gibi mücbir sebep dışında verilen süre içinde yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen hayvancılık işletmeleri mülki idare amirliğinde faaliyetten men edileceK.

Kaynak:Dünya Gazetesi


10/08/2006

Makale anasayfasına geri dön  Sayfayı Yazdır

Bu konuyla ilgili yapılmış yorum bulunmamaktadır.
 
Üye Ol