Makaleler
Ukrayna’nın İthalat Politikası
Gümrük Vergileri:
İthalat işlemleri sırasında alınan vergiler: Gümrük değeri üzerinden veya ölçü birimi (kg, adet, çift vb..) üzerinden alınan Gümrük Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi (sadece özel tüketim vergisine tabi olan mallar için yüzde 300'e kadar varan oranlarda), gümrük değeri üzerinden alınan Katma Değer Vergisi ve gümrük işlemleri için alınan ücretleri kapsıyor.

Kırgızistan ve Tacikistan hariç, Ukrayna ile eski SSCB ülkeleri ve Baltık ülkeleri (Estonya, Litvanya, Letonya) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde, lüks tüketim vergisine tabi mallar hariç, sözkonusu ülkeler menşeli bazı ürünlerin ithalatında karşılıklı olarak gümrük vergisi alınmıyor, sadece KDV tahsil ediliyor. Ukrayna’nın Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya ile yapmış olduğu özel anlaşma çerçevesinde bu ülkeler menşeli bazı ürünlerin ithalatında karşılıklı olarak gümrük vergisi tahsil edilmiyor, KDV ise, ithalatçı ülke prensibine göre tahsil ediliyor.

Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun, Ukrayna vatandaşları ve yabancılar tarafından Ukrayna’ya getirilen eşyayla ilgili olarak aldığı karara göre, gerçek kişiler tarafından refakatli bagajda (sözlü şekilde beyan edilirse) ve refakatsiz bagajda ve vatandaş adreslerine uluslararası posta gönderileri ile gönderilen gümrük değeri 200 Euro'yu ve ağırlığı 50 kg'ı geçmeyen malların, Ukrayna gümrük sahasına getirilmesi vergiye tabi bulunmuyor.

Ancak, Ukrayna gümrük topraklarına herhangi bir araç vasıtasıyla, gerçek kişiler tarafından refakatli/refakatsiz bagajla getirilen veya toplam gümrük değeri 1000 Euro'yu ve toplam ağırlığı 100 kg'ı geçmeyen uluslararası posta gönderileri ile gönderilen mallar, gerçek kişiler için belirlenen esaslara uygun olarak gümrük organlarında mecburi yazılı beyana, gümrük değerinin yüzde 20'si oranında gümrük vergisine, KDV'ye ve mevzuatta belirlenen durumlarda tüketim ve diğer vergilere tabi.

Tarımsal ve hayvansal menşeli bazı gıda mamullerinin toplam 50 doları aşmamak şartıyla yolcu beraberinde eşya olarak gümrüksüz ithaline izin veriliyor.

Gümrük giriş kapılarında, değeri 100 doları aşmayan mal ve diğer eşyalarla ilgili gümrük işlemlerinin yapılması için ücret alınıyor. Değeri 100 ila bin dolar arasında olan mal ve diğer eşyalarla ilgili gümrük işlemleri için 5 dolar karşılığı ücret alınıyor. Malın gümrük değerinin bin doları aşması halinde, toplam bir doları aşmamak üzere gümrük değerinin binde 2’si nispetinde ücret alınıyor.

İthalatta ödenen KDV oranı yüzde 20. İthalatta KDV, malın gümrük değerine gümrük vergisi, tüketim vergisi ve harçlar ilave edildikten sonra hesaplanıyor. Bazı malların Ukrayna’dan ihracatında asgari ihraç fiyatı uygulanıyor. Ukrayna’dan transit olarak geçen gümrük vergisi ve resimleri toplamı 50 bin doları aşan mallar, Ukrayna’yı terk edeceği gümrük kapısına kadar Ukrayna güvenlik birimlerinin refakatinde gönderiliyor. Bu refakat işlemi için yaklaşık 2 bin dolar masraf ve harcırah talep ediliyor.

Ukrayna’dan transit olarak geçen yük taşıtlarının giriş gümrük müdürlüklerine, taşıdıkları malların her çeşidi için ayrı beyanname vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde haklarında eksik beyan veya kaçakçılık suçlaması ile hukuki soruşturma başlatılıyor.
Gümrük Danışma Bürosu: Ukrayna Devlet Gümrük Servisi’nin Kiev’de (Krasnoarmesykaya Cad. No: 106, 6 no’lu ofis) bir danışma bürosu bulunuyor. Bu büroya ilgili malların gümrük tarife istatistik pozisyonu ile başvuran kişilere 50 Grivnya (yaklaşık 10 dolar) ücret karşılığında gümrük işlemlerine ilişkin temel danışmanlık hizmeti veriliyor. Büronun telefonu 0038 044 252 88 34, çalışma saatleri ise, 09-18 arası.

Çeşitli vergiler ve harçlar: Gelir vergisinde daha önce dilimler halindeki gelire farklı oranlar uygulanıyorken, vergi tabanının genişletilmesi amacıyla oran düşürüldü ve tek bir rakama indirgendi. Bu rakam 2004 yılı başından itibaren yüzde13 olarak uygulanmaya başlandı. Yavaş yavaş arttırılması öngörülen bu oran 2007 yılında yüzde15’e yükselecek. Kurumlar vergisinin oranı yüzde 25, Katma Değer Vergisi oranı yüzde 20 seviyesinde. İşverenler, çalışanları için brüt ücretleri üzerinden Emeklilik Fonu’na yüzde 32, Sosyal Güvenlik Fonu’na yüzde 2,9, İşsizlik Sigortası Fonu’na yüzde 1,9 ve kazalar için binde 8,7 olmak üzere toplam yüzde 37,67 oranında vergi ödemek durumundalar.

Sigara ve diğer tütün mamulleri, kahve, alkollü içkiler, çikolata, havyar ve otomobil ile ithal edilen araba lastiği, petrol ürünleri, video ve kameralar, müzik setleri, televizyon, av tüfekleri, mücevherat, kürk ve deri giyim eşyası gibi mallardan değişen oranlarda Tüketim Vergisi alınıyor.

Ayrıca, İcatları Teşvik Fonu’na aktarılmak üzere aylık satış cirosu üzerinden yüzde 1 oranında vergi tahsil ediliyor.

Devlet Emeklilik Fonu’na aktarılmak üzere, döviz işlemlerinden yüzde 1, nikah yüzüğü hariç mücevher satışlarından yüzde 5 ve sakatlar ile sağlık kurumları için olanlar hariç araba satışlarından yüzde 3 oranında vergi tahsil ediliyor.

Yabancı yatırımcının Ukrayna’da elde ettiği ve vergisini ödediği kazancını ülkesine transfer etmek istemesi halinde, sözkonusu kişinin ülkesi ile Ukrayna hükümeti arasındaki mevcut anlaşmada belirtilen hükümlere bağlı olarak, yüzde 0-15 arasında değişen oranlarda stopaj vergisi tahsil ediliyor.

Ukrayna'ya ithalatta ve Ukrayna'dan ihracatta uygulanan gümrük vergi oranlarına ilişkin Ticaret Müşavirliğinden bilgi alınması mümkün.

Kaynak: www.dtm.gov.tr

01/10/2005

Makale anasayfasına geri dön  Sayfayı Yazdır

Bu konuyla ilgili yapılmış yorum bulunmamaktadır.
 
Üye Ol