Makaleler
Kurumsallaşmak Moda Mı, Çözüm Mü?
Kılınç Orhan ERDEMİR
Yönetim Danışmanı
Son yılların en popüler kavramlarından biri kurumsallaşmak. Bu kavramın içinin doldurulması ise işletmelerin kurumsallaşmaya olan inancını sağlamlaştırmak için önemli bir konu. Özellikle KOBİ’ler arasında kurumsallaşma ile ilgili farklı görüşler mevcut.

Bazıları bunun sadece moda bir kavram olduğunu, uygulamanın ise çok bilinmeyenli bir denklem olduğunu düşünüyor. Somut çalışmaların çok fazla konuşulmaması, sadece tanımlar ve mevcut istatistiklerin ele alınması kurumsallaşmayı gittikçe içi boş bir kavram haline getirmeye başlıyor. Bu noktada insanlar şunu sorar oldu. Kurumsallaşmak moda olan içi boş bir teori mi yoksa gerçekten uzun vadeli bir çözüm mü?

Hatırlatılması gereken en önemli nokta aslında kurumsallaşmanın bir amaç değil araç olduğu. Kurumsallaşmanın ulaşılması gereken bir amaç olduğunu öne sürmek, kavramın içinin boşaltılmasına ve bu bakış açısındaki yanlışlıktan ötürü samimiyetsiz gözükmesine yol açmaktadır. Oysa işletmeler kurumsallaşmak için kurulmazlar. İşletmelerin amacı, üretilen ürün veya hizmet üzerinden kar ve fayda elde ederek hem işletmenin yaşamını, gelişimini hem de sahiplerinin geçimini sağlamaktır. Bu amaca yönelik bir yöntem olarak kurumsallaşma ise sadece bir araçtır. Öncelikle bunu herkesin kavraması ve kurumsallaşmayı sihirli bir değnek gibi görmemesi gerekiyor.

Bir işletmenin organizasyonel ve stratejik altyapısını oluşturmakla, kısa vadede işletme kârını artırmaktan ziyade sistemli bir yapı içerisinde geleceğe hazır bir organizasyon oluşturmayı amaçlarız. Bu noktada, sunulan çözüm önerilerini, fikirlerimizi geliştirecek fırsatlar olarak görmeliyiz. Kurumsallaşmış bir yönetim altyapısının başlıca yapıtaşlarını ise şöyle sıralayabiliriz. Uygulanan ve inanılan bir amaç ve gelecek hedefleri, ayrıntılı şirket politikaları, yöneticiler ve çalışanlarca yadırganmayan bir şirket kültürü oluşturulması, nitelikli personelle çalışma mantığı, sağlıklı bir şirket içi iletişim sistemi, en alttaki personelden en üstteki yöneticiye kadar uygulanan sürekli iyileştirme ve geliştirme çabaları, iyi düzenlenmiş aile/iş ilişkileri, geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi, acil durum stratejilerinin işler iyi giderken oluşturulması, veliahtlara ilişkin planlamaların yapılması, dokümantasyonun düzenlenmesi ve bürokratik fazlalıkların tespiti, iş bölümünün, görevlerin, sorumlulukların, yetkilerin belirlenmiş olması, üretimin uygun alanlarında standardizasyon sağlayarak kalitenin sürekli geliştirilmesi ve çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere, devlete karşı dürüstlük... Elbette bu liste daha da uzar fakat işletme sahiplerinin gözüne çok gelmesin. Atılan adımlarla birlikte elde edilen düzenli çalışmalar, her şeyden önemlisi işletme sahiplerine ve çalışanlarına huzur getirecek, çalışmaların boşa gitmediğini gösterecektir.

Kurumsallaşma süreci gibi uzun bir yolculukta, doğru ellerde şekillendirilen kurumsal bir yapının işletmeye sağlayacağı faydaların uzun vadeli olacağı muhakkaktır. Bu konuda kolları sıvarken, çalışmalara yön verebilecek, yönetim alanında uzman bir ekip kurulması gerekmektedir. Bu ekibin çalışmalarına yön verebilecek dışarıdan uzmanların katılması, işletme içindeki körlüğü engelleyecek, şirkete tarafsız ve objektif bir gözle farklı bakış açıları kazandırabilecektir.

Hızlı büyüme gösteren KOBİ’ler öncelikle dar gelen elbiselerini değiştirmeliler. Amacımız örtünmekse, kıyafetler bedenimize uygun olmalıdır. Özellikle son yıllarda iş hacimleri hızlı bir büyüme göstermiş olan işletmeler, büyüme rehavetinden çıkarak yönetimlerini geliştirmeli, ileride çıkabilecek sorunlara karşı önlemlerini almalı, bugün iyi giden koşulların gelecekte devam etmeyebileceğini göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmalıdır. Unutmamalıyız ki, en zayıf olduğumuz an, en güçlü olduğumuzu düşündüğümüz andır.

Sonuç olarak kurumsallaşma bir araç olarak görüldüğü ve tepe yönetimce koşulsuz desteklendiği takdirde, uzman ellerde çözüme veya iyileştirmeye yol açacaktır. Çünkü bu yöntem özünde, işletme yönetiminin her alanıyla ilgili çözümleri bir potada toplayarak, ihtiyaç duyulan noktaya merhem olmak demektir. Onu amaç edinmekse bize sadece, kısa zamanda adını bile telaffuz etmekten sıkılacağımız bir kelime, içi boş popüler bir terim kazandıracaktır.

Kaynak: Dünya Gazetesi


03/05/2007

Makale anasayfasına geri dön  Sayfayı Yazdır

Bu konuyla ilgili yapılmış yorum bulunmamaktadır.
 
Üye Ol