Makaleler
Besicilere Yönelik Destekler Artırılmalı
Hakkı ORUÇ
Referans Gazetesi Köşe Yazarı

Afyonkarahisar, tarım ve hayvancılığı ül­ke ekonomisine büyük katkı sağlamaya de­vam ediyor. Özellikle, hayvancılığa bağlı olarak gelişme gösteren kırmızı et ürünleri ülke çapında ün kazandı. İlimiz, İstanbul’un et ambarı olarak niteleniyor. Sektörde 21 adet et entegre tesisi faaliyet gösteriyor. Her sektörde olduğu gibi, tarım ve hayvan­cılığa dayalı gıda, imalat ve hammadde pi­yasalarında yüksek miktarda kayıt dışılık mevcut. Yüksek orandaki kayıtdışılığı engelleyebilmek için, gıda ürünlerinde, tarım­sal ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek için kullanılan hammadde ve diğer girdile­rin de KDV oranları yüzde 1’e düşürülmeli.

Çünkü yüksek KDV oranları kayıtdışı eko­nomiyi teşvik ediyor. Haksız rekabet ve ka­zanca neden oluyor. Çiftçiye verilen destek­lemeler, besicilik için de uygulanmalıdır. Sa­dece, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge­sindeki illerde uygulanan kırmızı et üretimi­ne yönelik verilen fiyat desteği benzeri desteklemeler yaygınlaştırılmalı.

Son yıllarda iyice hissedilmeye başla­nan küresel ısınma nedeniyle, hububat üretimi düştü ve fiyatlar arttı. Hayvansal üretim için hammadde pozisyonunda bulunan hububat fiyatları önceki. yıllara göre yüzde 40 ila 60 oranında artışlar gösterdi. Bu durum, zaten dünya piyasa­larına göre yüksek olan kırmızı et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, beyaz et, yumurta, un ve unlu mamulleri fiyatlarının yüzde 15 ila 25 civarında artmasına neden olacak. Hububat piyasa fiyatlarını regüle etme görevi bulunan TMO’nun piyasada daha agresif bir yapıda rol al­ması ve gerekli hamleleri yapması gere­kiyor. Hububat piyasasında yaşanan bu ateşi düşürmek için hububat ithalatı için TMO’nun gerekli bağlantıları yapmalı yada özel sektörün ithalat yapabilmesi­nin önü açılmalı. Yine, hayvansal üreti­mi sağlayan çiftçimize ve üreticimize en az yüzde 5 oranında yem desteklemesi yapılmalıdır. Her türlü hayvansal gıda ürünlerinin fiyatlarını etkileyen yem fiyatlarına uygulanan KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli.

İlimizde günlük yaklaşık 4.5 milyon adet yumurta üretilmektedir. Yumurta üreticileri­miz, geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuş gribi vakasından sonra büyük zararlara uğramış olmasına rağmen, birleşerek büyük bir güç haline gelmişlerdir. Oluşturmuş oldukları Yumurta Üreticileri Birliği kanalıyla kurum­sallaşma için ilk adımlarını atmış, daha son­radan kurmuş oldukları ticari şirket kanalıy­la özellikle Irak’a yumurta ihracatına başla­mışlardır. Böylece iç piyasa yanında dış pi­yasaya da satış yaparak, fiyat istikrarını sağlamışlardır. ’Ancak, önümüzdeki günler­de Kuzey Irak’a yapılacak bir askeri hare­kat yumurta ihracatını sekteye uğratacak ve yumurta fiyatlarının düşmesine neden ola­bilecektir. Bu nedenle, yumurta ihracatçılarımızın farklı ülkelere ihracat yapabilme im­kanları devlet kanalıyla da araştırılmalıdır.

Kaynak: Referans Gazetesi


14/11/2007

Makale anasayfasına geri dön  Sayfayı Yazdır

Bu konuyla ilgili yapılmış yorum bulunmamaktadır.
 
Üye Ol