Makaleler
KOBİ'lerin Teknoloji Karnesi
Microsoft Türkiye, KOBI’lerin bilişim penetrasyonunu ölçmek amacıyla bir pazar araştırması yaptı. Son üç yıla mercek tutan ve İstanbul, Adana, Ankara, İzmir ve Bursa’da faaliyet gösteren, ortalama yaşı olan 728 KOBİ ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçları hayli çarpıcı.

Araştırmanın teknoloji tarafına geçmeden önce, KOBİ’lerin ekonomik yapılarındaki değişime bir göz atalım: Sözkonusu KOBİ’lerin cirolarının yüzde 80’i bulundukları şehirden geliyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 45 civarında. Ve son üç yıldır bu rakamlarda bir değişiklik olmamış. Ortalama ciroları yüzde 10 civarında artmış.

KOBİ’lerdeki çalışan sayıları son üç yılda yüzde 35 azalmış. Bu artış turizm ve ticaretle uğraşan şirketlerde görülürken, inşaat, servis ve finans kuruluşlarında yüzde 50’lerin de üzerinde azalma var. Yüzde 30’u önümüzdeki 12 ayda ortalamada iki yeni eleman almayı planlıyor. Bu sayı üç yıl önce altıydı. En fazla eleman alımı Ankara’daki KOBİ’ler tarafından planlanıyor. Kalifiye çalışan sayısı üç yılda yüzde 63’den yüzde 67’ye çıkmış. Bu da kalifiye olmayan çalışan sayısının azalması sonucunda gerçekleşmiş.

Önümüzdeki 12 ayda KOBİ’lerin yüzde 50’si cirolarında ortalama yüzde 9 artış bekliyor. Gelişmiş ülkelerde ise yüzde 80’e yakın KOBİ, yüzde 15’lere varan artış bekliyor. KOBİ’lerin yüzde 22’si cirosunun yüzde 14’ü kadar banka kredisi kullanmış. Yüzde 62’si teknolojik yatırımlarını ekonomi düzelinceye kadar ertelemiş. Bilgi teknolojileri bütçesi yüzde 30 azalarak 5162 dolara düşmüş.

Bir PC ortalamada yedi yıl , dizüstü bilgisayar ise üç yıldır kullanılıyor. Bilgisayar kullanan çalışan sayısı üç yılda yüzde 58’den yüzde 66’ya çıkmış. Yüzde 49’u geçmiş 12 ayda en az bir adet PC almış, yüzde 33 işletme önümüzdeki 12 ayda en az bir PC almayı planlıyor. En çok alınan hizmet baskı ve matbaa. KOBİ’lerin yüzde 58’i bu hizmetleri alıyor.

KOBİ’lerdeki PC penetrasyonu yüzde 23. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 90 seviyesinde. En çok kullanılan yazılım, üretkenlik paketi (yüzde 83), muhasebe ise yüzde 76 ile ikinci sırada geliyor. Ağ altyapısı KOBİ’lerin % 53’ünde kullanılıyor. Ve son üç yılda bu oran artmamış. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 33-48 arasında. Ağ ortamında sunucu kullanan işletme sayısı ise yüzde 47’den 59’a çıkmış. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 70’lerin üzerinde. İnternet kullanımına bakıldığında üç yılda yüzde 72’den 80’e çıktığı görülüyor. Önümüzdeki 12 ayda KOBİ’lerin yüzde 9’unun daha internete bağlanacağı görülüyor. İnternete erişimde yüzde 79 ile düşük hızlı çevirmeli bağlantı metodu başta geliyor. Gelişmiş ülkelerde çevirmeli bağlantı yüzde 40’ın üzerinde.

E-ticaret yatırımı üç yılda yüzde 2’den 7’ye çıkmış. KOBİ’lerin yüzde 10’u önümüzdeki 12 ay e-ticaret’e geçmeyi planlıyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 20-30 arasında. Web sitesi sahiplik oranı üç yılda yüzde 40’dan 53’e çıkmış, bu oran gelişmiş ülkelerde de yüzde 40-52 arasında. KOBİ’ler teknoloji yatırımının en önemli nedeni olarak şirketin içindeki verimlilik artışını gösteriyorlar. Çalışmayı planladıkları bilgisayar şirketinde ilk aranan özellikler teknik uzmanlıkları ve çalışanların profesyonel tecrübeleri.

Microsoft’un Sonuçlar Hakkındaki Değerlendirmesi:
KOBİ’ler son üç yılda teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bir bakıma ‘zorunlu verimlilikle’ tanışmıştılar. Geleceğe temkinli bir şekilde, pozitif yaklaşımla bakıyorlar. PC kullanan KOBİ’ler genelde teknolojiyi daha verimli kullanmaya odaklanmış, bu nedenle şirketlerindeki PC kullanımı artmış. Araştırma aynı zamanda KOBİ’lerin sunucu ve internet teknolojileri yatırımlarına devam edeceklerini gösteriyor. İletişimde DLS/ISDN gibi yüksek bant genişliklerinin olmaması en önemli sorun ve internet teknolojilerinin gelişimini engelliyor. Teknoloji kullanımı açısından gelişmiş ülkelerdeki gibi verimli kullanmaya çalışıyorlar, ancak yüzde 23 olan PC penetrasyonu dünya ortalamasının çok altında. Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 90’lar civarında. Teknoloji alımında en çok meslektaş veya arkadaşlarından etkilendikleri görülüyor. Yatırımlarında teknolojinin faydasını görmek istedikleri için üyesi oldukları meslek ve ticaret odalarına danışmanlık açısından çok önemli görevler düşüyor.

Kaynak: www.microsoft.com/turkiye

05/05/2005

Makale anasayfasına geri dön  Sayfayı Yazdır

Bu konuyla ilgili yapılmış yorum bulunmamaktadır.
 
Üye Ol